dnes je 24.5.2024

Input:

Zmeny v podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel v roku 2021

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.166 Zmeny v podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. 1. 2021 a končia najneskôr 28. 2. 2021, podľa § 15c ods. 3 písm. a) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel je daňovník povinný podať do 31. 3. 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR”) a zverejní ho na svojom webovom sídle (ďalej len „nové tlačivo”), pričom lehoty podľa § 9 ods. 2 až 7 sa neuplatnia; to neplatí pre daňovníka, ktorý podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 pred 1. 12. 2020 a nevzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. 12. 2020.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v lehote do 31. 3. 2021 je povinný podať

Najnovšie články
viac článkov