dnes je 22.5.2024

Input:

Zmluvná pokuta

29.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4 Zmluvná pokuta

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Zmluvná pokuta je v súčasnosti v obchodných záväzkových vzťahoch veľmi populárnym právnym inštitútom. Jej dohoda a následné uplatňovanie v súdnych konaniach je už takmer automatickým javom. Pri vytvorení právneho vzťahu – pri podpise zmluvy si podnikatelia často neuvedomujú úskalia tohto inštitútu, ktoré zisťujú až následne v štádiu, keď si ich obchodný partner uplatní nárok zo zmluvnej pokuty na súde alebo rozhodcovskom súde. V súvislosti so zmluvnou pokutou sa v praxi vyskytujú mnohé defekty, ktoré vyplývajú z nepochopenia tohto inštitútu – napr. zamieňanie inštitútov zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty bez platnej dohody (na základe jednostranného úkonu zmluvnej strany) a pod. Tento príspevok obsahuje základné informácie o postupe pri dohodnutí platnej zmluvnej pokuty.

Stručná

Najnovšie články
viac článkov