dnes je 22.5.2024

Input:

Znenie ZDP § 52zzpa - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2023

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.41 Znenie ZDP § 52zzpa - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2023

Ing. Ján Mintál


§ 52zzpa

Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 52zzp ods. 4 písm. b) sa od 1. mája 2023 neprihliada na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)


Národná rada Slovenskej republiky dňa 07.02.2023 schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa v Čl. III s účinnosťou od 1.5.2023 menilo ustanovenie § 33 ods. 1 písm. b) a doplnilo sa nové prechodné ustanovenie § 52zzpa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzpa ZDP účinným od 1.5.2023,

Najnovšie články
viac článkov