dnes je 20.7.2024

Input:

Znenie ZDP § 52zzpb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2023

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.42 Znenie ZDP § 52zzpb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2023

Ing. Ján Mintál


§ 52zzpb

Daňová povinnosť vzťahujúca sa k § 3 ods. 1 písm. h), § 15 písm. a) šiesteho bodu v časti týkajúcej sa § 51h ods. 5 a siedmeho bodu, § 49 ods. 3 písm. b), § 51h a 51i v znení účinnom do 31. júla 2023, zaniká dňom 1. augusta 2023; ak bola daň zodpovedajúca tejto daňovej povinnosti uhradená, považuje sa od 1. augusta 2023 za daňový preplatok podľa osobitného predpisu.128)”.


Komentár:

Od roku 2022 boli zavedené v zákone o dani z príjmov pravidlá uplatňované na kontrolované zahraničné spoločnosti (tzv. CFC pravidlá). Zámerom týchto pravidiel nebolo zamedziť voľnému pohybu kapitálu, ani brániť slobode usadiť sa a podnikať v zahraničí, ale zabezpečiť, aby bol na územie SR vyplatený podiel na zisku (dividenda) zo zahraničnej spoločnosti alebo subjektu,

Najnovšie články
viac článkov