dnes je 25.9.2023

Input:

Znenie ZDP § 52zzt - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.44 Znenie ZDP § 52zzt - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ing. Ján Mintál


§ 52zzt

Ustanovenie § 43 ods. 6 písm. d) v znení účinnom do dňa predchádzajúceho dňu vyhlásenia sa použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023.


Komentár:

Novelou zákona o dani z príjmov, účinnou dňom vyhlásenia (18.4.2023) sa opätovne zaviedol spôsob daňového posúdenia výnosov plynúcich z komerčných predovšetkým podnikových dlhopisov platný a účinný do 31. decembra 2022. V tejto súvislosti sa zároveň umožňuje považovať daň vyberanú zrážkou z komerčných dlhopisov vyberanú u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou od 1. januára 2023 až do 17. apríla 2023 za preddavok na daň a to v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok 2023.