dnes je 14.4.2024

Input:

Znenie ZDP § 52zzz - Prechodné ustanovenie k úpravam účinným od 1. januára 2024

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.48 Znenie ZDP § 52zzz - Prechodné ustanovenie k úpravam účinným od 1. januára 2024

Ing. Ján Mintál


§ 52zzz

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024

  • Ustanovenia § 2 písm. w), § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024.

  • Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. q) a § 9 ods. 1 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31. decembri 2023.

  • Ustanovenia § 9 ods. 1 písm. i) a k) v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú na cenné papiere a obchodné podiely nadobudnuté po 31. decembri 2023.

  • Ustanovenia § 15 písm. a) piateho bodu a § 43 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú na

  • podiel na zisku (dividendu) vyplácaný zo zisku obchodnej

Najnovšie články
viac článkov