dnes je 22.5.2024

Input:

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.8 Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková

Exekučné záložné právo možno zriadiť tak na nehnuteľnosť, zapísanú v katastri nehnuteľností, ako aj na nehnuteľnosť v katastri nezapísanú (rozostavaná stavba). Rovnako ako pri exekúcii predajom nehnuteľnosti sa pre takýto krok vyžaduje súhlas oprávneného.

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností

Zriaďuje sa zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom záložného práva na okresnom úrade- katastrálnom odbore, kde sa nehnuteľnosť nachádza na základe exekučného príkazu vydaného exekútorom. Vydá ho po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie v prípade, ak bol návrh na zastavenie exekúcie podaný, tak až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zamietnutí návrhu. Okresný úrad - katastrálny odbor - je

Najnovšie články
viac článkov