dnes je 29.11.2022

Input:

Minimálna mzda pre rok 2023 (právny stav k 30.08.2022)

4.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:31

Kapitoly videa

Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o minimálnej mzde a súvisiacimi právnymi predpismi, upravujúcimi výšku minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023, rovnako aj všetky súvisiace príplatky pre zamestnancov.

Počas webinára sumarizujeme právne predpisy účinné od 1.1.2023, prehľad súvisiacich legislatívnych zmien, účinných od 27. 08. 2022. Počas otázok účastníkov poskytujeme právny názor na jednotlivé problémy z praxe a odporúčania ich riešení.

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Najnovšie články
viac článkov