dnes je 23.9.2023

Input:

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.2.2023

13.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.220 Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.2.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 1. februára 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 6/2023 Z. z., ktorým dochádza k novelizácii zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe vyššie uvedeného prijatého zákona dochádza k novelizácii ustanovenia § 28 zákona č. 7/2005 Z. z., ktorého predmetom regulácie je prihlasovanie pohľadávok.

S účinnosťou od 1. februára 2023, ustanovenie § 28 ods. 2 znie nasledovne: „Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej

Najnovšie články
viac článkov