dnes je 16.6.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

23.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

Kapitoly videa

Videoseminár  sa venuje novele zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 1.1.2022. Medzi najdôležitejšie zmeny  tejto novely patrí digitalizácia účtovníctva, s tým spojené náležitosti účtovného dokladu, rozšírenie pôsobnosti registra účtovných závierok, resp. uchovávanie účtovnej dokumentácie. Lektor prechádza jednotlivé body novely od paragrafu 1 až po Záverečné a prechodné ustanovenia.

Lektor

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Audítor Roman Juráš pôsobil v rôznych audítorských spoločnostiach aj s medzinárodným charakterom, pričom od roku 2012 je registrovaný ako Certifikovaný štatutárny audítor v Slovenskej komore audítorov. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti finančného auditu a poradenstva v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Okrem toho pôsobil aj ako interný audítor v jednej z najväčších spoločností energetického priemyslu na Slovensku.

V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia auditu v skupine BPS Group venujúcej sa auditu, daňovému poradenstvu a účtovníctvu a iným korporátnym službám. Vo svojej oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a školeniam v oblasti účtovníctva a audítorstva.

 

Najnovšie články
viac článkov