dnes je 16.6.2024

Input:

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

8.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:55

Kapitoly videa

01.11.2022 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce. Zmenou sa najmä zapracovávajú smernice EÚ: a)o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a b) o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Cieľom webinára je priblížiť najdôležitejšie zmeny, ktoré predmetná novelizácia so sebou prináša.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Najnovšie články
viac článkov