dnes je 14.7.2024

Input:

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)

17.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:54

Kapitoly videa

Predmetom webinára je najväčšia novela Zákonníka práce za posledné roky, ktorá je účinná od 1.11.2022. Novela preberá do nášho právneho poriadku smernice Európskej únie o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela však prináša aj rôzne zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, ako otázky zrážok zo mzdy zo stravného, úprava odbernej lehoty na preberanie poštových zásielok zamestnancami, atď. Novele tak musia venovať pozornosť všetci zamestnávatelia, keďže si vyžiada zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii a úprave interných procesov u zamestnávateľa.

Lektor

JUDr. Dajana Csongrádyová

JUDr. Dajana Csongrádyová

K tímu advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS sa pridala v roku 2015 ako koncipient a od roku 2021 v nej pôsobí ako advokátka so 7 ročnou praxou a špecializáciou v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Okrem problematiky disciplinárnych opatrení, interných vyšetrovaní a úprave whistleblowingu, sa v oblasti pracovného práva zameriava aj na reštrukturalizácie zamestnávateľov a hromadné prepúšťanie, odmeňovanie zamestnancov a flexibilné formy práce.  

Veľkú časť jej praxe tvorí aj poradenstvo v oblasti zdravotníctva, farmácie a obchodného práva.  

Publikuje a zúčastňuje sa domácich aj zahraničných webinárov.