dnes je 13.7.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 73/2024 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

19.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.693 Podrobnosti k opatreniu č. 73/2024 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sumy základnej náhrady ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Sumy základnej náhrady boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách s účinnosťou od 1. júla 2023 na základe indexu cien