dnes je 20.6.2024

Input:

Posúdenie finančnej situácie podniku na základe účtovnej závierky

29.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:44

Kapitoly videa

Zhodnotenie finančného zdravia podniku je predmetom záujmu nielen interného manažmentu, ale aj partnerov podniku vrátane bánk, potenciálnych investorov a pod. Keďže účtovná závierka odzrkadľuje aktivity podniku, je dobrým zdrojom na vykonanie finančnej analýzy, ktorá slúži ako jeden z nástrojov hodnotenia celkovej ekonomickej situácie podniku. Audítori spoločnosti Crowe Slovensko vysvetlia, ako správne pracovať s účtovnou závierkou, aby čitateľ získal užitočné informácie o finančnom zdraví podniku. Zároveň sa zamerajú aj na identifikáciu silných a slabých stránok informácií uvedených v účtovnej závierke a ich zohľadnenie pri výpočte najčastejšie používaných finančných ukazovateľov, ako aj zhodnotenie vypovedacej schopnosti týchto ukazovateľov. Získané poznatky poslúžia vedeniu spoločnosti na preskúmanie výkonnosti podniku s cieľom pomôcť v rozhodovaní o ďalšom vývoji.

Lektor

Ing. Daniel Šalamún, Ing. Zdenka Ťahúnová

Lektor Ing. Daniel Šalamún je audítor s viac ako 25 ročnými skúsenosťami s výkonom auditu, vrátane interného auditu, SOX auditu a auditu EU fondov. Je členom prezídia Slovenskej komory audítorov a spoluautorom slovenského prekladu medzinárodných audítorských štandardov. Je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov (FCCA, CIA, CGAP, Prince 2 Practitioner).

Ing. Zdenka Ťahúnová je audítorkou a konateľkou spoločnosti Crowe Advartis Assurance, s.r.o. a v minulosti pôsobila ako finančná riaditeľka.

Najnovšie články
viac článkov