dnes je 14.4.2024

Input:

Pracovné právo v roku 2024

6.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:22

Kapitoly videa

Webinár je zameraný na posledný vývoj, novinky a očakávané zmeny v oblasti pracovného práva, ktorým budú čeliť zamestnávatelia v roku 2024. Preberieme stále aktuálnu tému informovania zamestnancov o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania prostredníctvom pracovnej zmluvy a osobitnej informačnej povinnosti. Načrtneme výhody a nevýhody minimalistickej pracovnej zmluvy a informovania výlučne cez pracovnú zmluvu. Rozoberieme otázku zjednodušeného zamestnávania cudzincov za použitia národných víz. V druhej časti prezentácie sa zameriame na európske trendy, predovšetkým na pripravovanú smernicu o GIG ekonomike (t.j. zamestnávanie cez platformy, ako Wolt, Uber, či Deliveroo) a neopomenieme ani ostatný rozsudok Súdneho dvora EÚ o korekčných prostriedkoch (okuliare) pri práci so zobrazovacími jednotkami.  

Lektor

Mgr. Marek Bugan

Mgr. Marek Bugan

Marek Bugan pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., ktorá je butikovou advokátskou kanceláriou s medzinárodnou pôsobnosťou najmä v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva, reklamného a mediálneho práva. Vo svojej advokátskej praxi sa lektor venuje najmä pracovnému právu s presahom do sociálnej politiky zamestnávateľa, GDPR a duševného vlastníctva vytvoreného zamestnancami a živnostníkmi. Mimo uvedené poskytuje aj poradenstvo v oblasti úpravy pracovných podmienok v kamiónovej doprave a zastupuje klientov pri kontrolách zo strany Inšpektorátov práce.

 

 

Najnovšie články
viac článkov