dnes je 24.5.2024

Input:

Právne zásady vládnu aj daňovým kontrolám

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.3 Právne zásady vládnu aj daňovým kontrolám

Ing. Milena Rážová

Je daňová kontrola daňovým konaním? Musí správca dane aj pri nej dodržiavať rovnaké právne zásady? A aké predovšetkým?

Medzi základnými pojmami, ktoré sú definované zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) je možné nájsť definíciu daňového konania. Je ním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov.

Pojem daňová kontrola sa však medzi definovanými základnými pojmami nenachádza. V § 44 Daňového poriadku sa však uvádza, že daňová kontrola zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňový poriadok ďalej uvádza, že daňová kontrola sa začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole (v prípade kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu môže byť daňová

Najnovšie články
viac článkov