dnes je 13.7.2024

Input:

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:43

Kapitoly videa

Témou videoseminára je návrh pripravovanej novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktoré preložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania,   mala by nadobudnúť účinnosť od 1.1.2022. Lektor sa postupne venuje jednotlivým bodom návrhu novely o účtovníctve- novelou by sa mali upraviť paragrafy od § 1 Predmetu úpravy až po § 39w Prechodné ustanovenia. detailne oboznamuje najmä o najvýznamnejších zmenách ako § 23 Register (rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok) a § 20 Výročná správa (náležitosti výročných správ neziskových organizácií), a paragrafy 31, 32 a 33 o účtovnom zázname, preukázateľnosti a transformácie účtovného záznamu z elektronickej podoby na listinnú a naopak.

Lektor

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Audítor Roman Juráš pôsobil v rôznych audítorských spoločnostiach aj s medzinárodným charakterom, pričom od roku 2012 je registrovaný ako Certifikovaný štatutárny audítor v Slovenskej komore audítorov. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti finančného auditu a poradenstva v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Okrem toho pôsobil aj ako interný audítor v jednej z najväčších spoločností energetického priemyslu na Slovensku.

V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia auditu v skupine BPS Group venujúcej sa auditu, daňovému poradenstvu a účtovníctvu a iným korporátnym službám. Vo svojej oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a školeniam v oblasti účtovníctva a audítorstva.