dnes je 20.6.2024

Input:

Suma základnej zložky mzdy v roku 2021

20.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.269 Suma základnej zložky mzdy v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Súčasťou mzdových podmienok, ktoré zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve, je aj suma základnej zložky mzdy, ktorá je poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Podľa § 63 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti nesmie potenciálny zamestnávateľ zverejňovať (napr. v tlači, na internete) ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu. Od 1. 5. 2018 je predmetné ustanovenie rozšírené aj o povinnosť

Najnovšie články
viac článkov