dnes je 20.6.2024

Input:

Účtovanie obchodných spoločností v roku 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:41

Kapitoly videa

Lektor vo videoseminári ukázal špecifiká podnikateľských účtovných jednotiek z hľadiska vedenia správneho, preukazného a úplného účtovníctva a potrebou upraviť vedenie účtovníctva smernicou, ktorá špecificky rieši konkrétne postupy účtovania a vykazovania skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Povinnosťou týchto účtovných jednotiek je sledovať podmienky pre splnenie kritérií pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku, ako aj stav majetku, obrat a počty zamestnancov pre splne podmienok auditu a k tomu prispôsobiť vedenie a vykazovanie účtovných prípadov v účtovnej závierke a špeciálne v poznámkach.

Lektor

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.

Najnovšie články
viac článkov