dnes je 18.4.2024

Input:

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024

29.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:38

Kapitoly videa

Webinár obsahuje prierezový prehľad právnych možností vymáhania pohľadávky. V prezentácii sa zaoberáme nielen právnymi možnosťami, ale aj faktickými možnosťami, ako si vopred preveriť svojho obchodného partnera. Rovnako uvádzame aj právne možnosti, ako predísť neuhradeniu faktúry. Osobitne je venovaný priestor vymáhaniu pohľadávok z pohľadu Zákona o DPH. Prezentácia reflektuje aj ostatnú veľkú novelu týkajúcu sa Zákona o DPH, ktorá sa dotýka práve problematiky vymáhania pohľadávok.

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Najnovšie články
viac článkov