dnes je 21.7.2024

Input:

Vznik účasti spoločníka počas fungovania s. r. o.

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Vznik účasti spoločníka počas fungovania s. r. o.

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť tak fyzické, ako i právnické osoby. Účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným je možné nadobudnúť v zásade dvoma spôsobmi:

  1. pôvodným – tzv. originárnym spôsobom – v prípadoch, ak zakladateľ prevezme vkladovú povinnosť pri založení spoločnosti dohodnutým spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve a v prípade, ak sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a spoločník prevezme záväzok na nový vklad,
  2. odvodeným - derivatívnym spôsobom – v prípadoch, ak osoba nadobudne obchodný podiel za trvania spoločnosti prevodom alebo prechodom obchodného podielu, tzn. dedením (ak je spoločníkom fyzická osoba), zánikom spoločníka bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo
Najnovšie články
viac článkov