dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1 Vzor dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

Peter Reďkvička pracuje v obchodnej spoločnosti ZÁHRADKA, s. r. o., od 1. 1. 2020 ako vedľajší agronóm. Vzhľadom na pracovné výsledky a pozitívny prístup k pracovným povinnostiam Petra Reďkvičku mu konateľ spoločnosti, Ing. Peter Slama, ponúkol pozíciu hlavného agronóma spoločnosti s vyšším mzdovým ohodnotením, ako aj zmenu dĺžky trvania pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú. Peter Reďkvička uvedenú ponuku prijal. Nadväzujúc na uvedený text predkladáme vzor Dohody o zmene pracovných podmienok v zmysle ust. § 54 ZP (Zákonníka práce).

DOHODA O ZMENE PRACOVNÝCH PODMIENOK

uzatvorená podľa ust. § 54 ZP v platnom znení

Najnovšie články
viac článkov