dnes je 17.4.2024

Input:

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.1 Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM ......................., s. r. o., ku dňu ………………

Článok I 


Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Spoločnosť bude vykonávať podnikateľskú činnosť pod obchodným menom:

................., s. r. o.

2. Sídlom spoločnosti je adresa: ......................................................................

Článok II 


Spoločníci (zakladatelia)

Zakladateľmi – spoločníkmi obchodnej spoločnosti ........................, s. r. o., sú:

1. Meno a priezvisko……………………………….., nar. ..............., r. č. ...........................,
trvale bytom

Najnovšie články
viac článkov