dnes je 16.6.2024

Input:

Workshop: Zmluvy z pohľadu Zákonníka práce

8.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:52

Kapitoly videa

Videoseminár prináša prierez cez pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú upravené ako zmluvy v zákone 311/2001 Z. z.- Zákonníku práce a to konkrétne pracovná zmluva ( najmä § 42, § 43 ) a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 a nasl.):

  • pracovná zmluva
  • dohoda o vykonaní práce
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • dohoda o pracovnej činnosti

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Najnovšie články
viac článkov