dnes je 28.2.2024

Input:

Základné podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2 Základné podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť fyzická, ako aj právnická osoba. Obchodný zákonník dovoľuje, aby spoločnosť s ručením obmedzeným založila jediná osoba, či už fyzická, alebo právnická. V uvedených prípadoch dochádza k vzniku tzv. jednoosobovej spoločnosti. V prípade, ak je zakladateľom fyzická osoba, musí mať spôsobilosť na právne úkony. V prípade založenia jednoosobovej obchodnej spoločnosti, ktorej zakladateľom je jediná fyzická osoba, má nesplnenie tejto požiadavky za následok neplatnosť spoločnosti podľa § 68a ods. 2 písm. e). V prípade existencie viacerých zakladateľov fyzických osôb nespôsobilosť na právne úkony jednej z týchto fyzických osôb nespôsobuje neplatnosť spoločnosti v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 68a ods. 2 písm. e).

Zakladateľmi a spoločníkmi spoločnosti

Najnovšie články
viac článkov