dnes je 13.7.2024

Input:

Aktuálne zmeny v Zákonníku práce

1.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:15

Kapitoly videa

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) predstavuje jeden zo základných predpisov slovenského právneho poriadku, ktorý je pravidelne menený a dopĺňaný. Len v priebehu roka 2021 bol Zákonník práce novelizovaný celkovo štyrikrát, pričom v súčasnosti už prebieha legislatívny proces aj v súvislosti s ďalšou, oproti ostatným minuloročným novelám obsahovo najrozsiahlejšou, novelou Zákonníka práce, ktorej účinnosť je plánovaná na 1. august 2022. Obsahom webinára je teda rekapituláciu noviniek v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú už účinné alebo ktoré nás v tomto roku čakajú.

 

Lektor

Mgr. Zuzana Šteflová

Mgr. Zuzana Šteflová

Mgr. Zuzana Šteflová pracuje v advokátskej kancelári Hriadel & Heger so sídlom v Bratislave, ako advokátsky koncipient od roku 2020.