dnes je 14.6.2024

Input:

Informácia k uzneseniu pléna NR SR č. 75/2024 Z. z. - Uznesenie pléna NS SR, ktorým sa schvaľuje Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

23.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.695 Informácia k uzneseniu pléna NR SR č. 75/2024 Z. z. - Uznesenie pléna NS SR, ktorým sa schvaľuje Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

JUDr. Renáta Považanová

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa na zasadnutí konanom 20. marca 2024, podľa § 20, 24§ 45 ods. 3 a § 59 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznieslo na svojom rokovacom poriadku, ktorým dochádza k úprave nasledujúcich oblastí:

  • rokovacieho poriadku pléna najvyššieho súdu,

  • rokovacieho poriadku kolégií najvyššieho súdu,

  • rokovacieho poriadku veľkých senátov najvyššieho súdu,

  • spôsobu vydávania Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky,

  • poriadku pre voľbu a odvolávanie predsedov kolégií