dnes je 14.6.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniam č. 79/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a č. 80/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

25.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.697 Podrobnosti k oznámeniam č. 79/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci a č. 80/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

JUDr. Renáta Považanová

11. júla 2023 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien.

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2024. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2024.

Zároveň tiež, prostredníctvom svojho oznámenia zverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej