dnes je 21.4.2021

Najnovšie

Vzor žiadosti o zľavu z nájomnéhoGarancia

20.4.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Nájomca: ........................... so sídlom: ........................... IČO: ........................... DIČ:.............. IČ DPH:........... zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Gastro prevádzkovatelia žiadajú okamžité otvorenie terás a vyplatenie pomoci

20.4.2021, Zdroj: SITA

... Iniciatíva 10 pre gastro dôrazne žiada okamžité otváranie terás gastro prevádzok a riadne preplácanie kompenzácií za tvrdý zákaz vykonávať svoju činnosť. Tá je aktuálne už vyše pol roka obmedzená a prevádzky sú zatvorené. Navyše, ohlásená pomoc pre cestovný ruch za obdobie druhej vlny nie je podľa iniciatívy ...

Štátna pomoc: Komisia prijala revidované usmernenia regionálnej pomoci

20.4.2021, Zdroj: Európska komisia

... Európska komisia prijalarevidované usmernenia pre regionálnu štátnu pomoc(ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“) obsahujúce pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc podnikom na podporu hospodárskeho rozvoja v znevýhodnených oblastiach EÚ bez toho, aby ohrozili ...

Najlepším opatrením pred ransomvérovými útokmi je podľa NBÚ pravidelné zálohovanie dát

20.4.2021, Zdroj: SITA

... Najlepším opatrením pred ransomvérovými útokmi je pravidelné zálohovanie dát. Upozornil na to Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý v piatok 16. apríla 2021 informoval o zvýšenej hrozbe ransomvérových útokov. Medzi hlásenými kybernetickými incidentmi bol aj najzávažnejší incident tretieho stupňa v zmyslezákonao ...

Ministerstvo dopravy spustí druhú etapu pomoci pre cestovný ruch hneď po doručení peňazí z rezortu financií

20.4.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo dopravy a výstavby spustí druhú etapu schémy finančnej pomoci pre domáci cestovný ruch vrátane gastrosektoru hneď, ako dostanevládouschválených 120 miliónov eur z ministerstva financií.Informoval o tom prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy Andrej Doležal s tým, že schému pomoci ...

Pracovný pomer na dobu určitú počas pandémie COVID-19Garancia

19.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počas krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sú zamestnanci s pracovným pomerom na dobu určitú obzvlášť ohrozenou skupinou pri „prepúšťaní” (nepredĺžení pracovnej zmluvy na neurčitý čas). S cieľom udržania pracovných miest a predchádzania nárastu nezamestnanosti je na ...

Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácieGarancia

19.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od ...

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

19.4.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovo právnom ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Nepravidelní autobusoví dopravcovia získali počas pandémie od MH SR zatiaľ pomoc cez 10 miliónov eur

19.4.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... V rámci druhého kola podpory nepravidelných autobusových dopravcov Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už vybavilo 145 žiadostí a vyplatilo sumu 4,2 milióna eur. Na vybavenie žiadostí v tejto chvíli čaká ďalších vyše 80 malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tejto oblasti. Ich žiadosti sú vo výške ...

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho dosahuje vo februári bezmála 670€

19.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo počas jedného roka na udržanie zamestnanosti viac ako 1 miliardu a 402 miliónov eur a podporilo celkovo 3 798 950 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Počas celého obdobia pružne reagovalo na aktuálnu situáciu a prinášalo navýšenia a ...

viac článkov
Najčítanejšie

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

12.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Vzor pracovného poriadkuGarancia

30.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy o spolupráciGarancia

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka v platnom znení   medzi Odberateľom: Obchodné meno: ................................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.Garancia

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zákaz konkurencieGarancia

24.8.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V čom spočíva konkurenčné konanie konateľov a prečo je zákonom zakázané? Konkurenčné konanie  predstavuje také špekulatívne konanie, ktorým konatelia (resp. spoločníci, členovia dozornej rady) na základe ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

10.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.4.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.4.2021
1 EUR1,2 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,55 PLN (-0)
1 EUR25,9 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA