Darček k Vášmu predplatnému
Valné zhromaždenie od A po Z

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.10.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 15.10.2019
1 EUR1,1 USD (-0)
1 EUR0,88 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0,01)
1 EUR25,82 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomnéhoGarancia

16.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa  § 686 ods. 1 OZ  (Občianskeho zákonníka) nájomná zmluva musí obsahovať: výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

15.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pôsobnosť valného zhromaždeniaGarancia

15.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Zákon zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodovanie o zásadných otázkach spoločnosti.  Spoločenská zmluva ani stanovy spoločnosti nemôžu túto zákonom ustanovenú pôsobnosť valného zhromaždenia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

14.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory“. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme bytuGarancia

11.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME BYTU Zmluvné strany: Titul, meno a priezvisko: .............................. Rodené priezvisko:.................................................. Trvalý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Machine learning mení podstatu, akou funguje podnikanieGarancia

10.10.2019, Matúš Labuš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Strojové učenie (anglicky  machine learning , skrátene ML) bolo dlhú dobu za hranicou mnohých firemných budgetov. S príchodom nových služieb sa však podarilo do určitej miery túto hranicu posunúť a mnohým podnikom sa otvorili možnosti za dostupné ...
viac

Právna úprava zámennej zmluvyGarancia

10.10.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zámennej zmluvy je stručná, je obsiahnutá v  § 611 Občianskeho zákonníka . Zámenná zmluva nie je v súčasnosti tak frekventovane využívaná ako v minulosti, keď sa primárne práve ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady ...
viac

Účtovanie zálohových faktúr v príkladoch v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad: S naším obchodným partnerom sme sa 3. júna 2019 dohodli na dodaní služieb za celkovú sumu 840 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4. júna 2019 aj prijal. Dodanie služieb bolo ...
viac

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa  § 109  Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...
viac
Najčítanejšie
Najnovšie Právne predpisy
  • 281/2019 Z.z. novela zák. č. 80/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 286/2019 Z.z. novela vyhl. č. 384/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 287/2019 Z.z. novela vyhl. č. 87/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 288/2019 Z.z. novela vyhl. č. 88/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 290/2019 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 301/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 307/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu (vyšlo dňa: 15.10.2019 v čiastke č. 110)
  • 311/2019 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2019 v čiastke č. 110)
  • 312/2019 Z.z. novela zák. č. 571/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2019 v čiastke č. 110)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.10.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
28.10.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: