Darček k Vášmu predplatnému
Valné zhromaždenie od A po Z

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.10.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.10.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,67 CZK (-0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Právna úprava zmluvy o nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanieGarancia

18.10.2019, JUDr Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník v súvislosti s uspokojovaním potreby bývania upravuje -  okrem  nájmu bytu  ( § 685 až § 716 OZ ) a  podnájmu bytu alebo časti bytu  ( § 719 OZ ) - aj: nájom obytných miestností v zariadeniach ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o podnájme časti bytuGarancia

18.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o podnájme časti bytu ZMLUVA O PODNÁJME ČASTI BYTU uzavretá podľa  § 719 OZ (č.  40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné v deň podpísania tejto zmluvy) Čl. I. Zmluvné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Neplatnosť uznesenia valného zhromaždeniaGarancia

18.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna teória i prax sa rozchádza v názoroch  na posúdenie otázky, či uznesenie valného zhromaždenia je právnym úkonom. Právny úkon je v zmysle ust.  § 34 OBZ  prejav vôle, smerujúci najmä k vzniku, zmene ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanieGarancia

17.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI V ZARIADENÍ URČENOM NA TRVALÉ BÝVANIE uzatvorená podľa ustanovenia  § 717 OZ  (č.  40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov podľa stavu účinného ku dňu podpísania ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zvolávanie valného zhromaždeniaGarancia

17.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení realizuje spoločník svoje právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti.  Mimo valného zhromaždenia realizuje spoločník svoje práva obmedzene, a to v súlade so ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomnéhoGarancia

16.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa  § 686 ods. 1 OZ  (Občianskeho zákonníka) nájomná zmluva musí obsahovať: výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

15.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pôsobnosť valného zhromaždeniaGarancia

15.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Zákon zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodovanie o zásadných otázkach spoločnosti.  Spoločenská zmluva ani stanovy spoločnosti nemôžu túto zákonom ustanovenú pôsobnosť valného zhromaždenia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

14.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory“. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme bytuGarancia

11.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME BYTU Zmluvné strany: Titul, meno a priezvisko: .............................. Rodené priezvisko:.................................................. Trvalý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie
Najnovšie Právne predpisy
  • 327/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 262/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 328/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 145/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 329/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 77/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 330/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 126/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 331/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 127/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 332/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 193/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 333/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 149/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 334/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 335/2019 Z.z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 336/2019 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci (vyšlo dňa: 17.10.2019 v čiastke č. 112)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.10.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
28.10.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: