Darček k Vášmu predplatnému
Konateľ ako štatutárny orgán

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.12.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 6.12.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,28 PLN (-0)
1 EUR25,53 CZK (+0,01)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Právna úprava územného konaniaGarancia

3.12.2019, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Územné konanie je upravené v 8. oddiele 1. časti zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku - stavebný zákon (t. j. od ustanovenia § 32 SZ ). Podľa § 32 SZ umiestňovať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor všeobecného splnomocnenia na daňové konanieGarancia

2.12.2019, JUDr. Mária Malíková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Malíková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor SPLNOMOCNENIE Zastupovaná osoba:   Meno, priezvisko, titul: ...............................................   Dátum narodenia: .......................................................   Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcuGarancia

29.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu Okresný súd Trnava obchodný register Hlavná 20 917 83 Trnava V Šenkviciach 8. 11. 2019 Vec: Oznámenie konateľa spoločnosti Dobrý vzduch, spol. s r. o., Šenkvice, o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava obchodného tajomstvaGarancia

29.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právnu úpravu obchodného tajomstva obsahujú ustanovenia § 17 - § 20 Obchodného zákonníka. Novela Obchodného zákonníka uskutočnená zákonom č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 doplnila ustanovenie § 17 o ďalšie odseky. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždeniaGarancia

28.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia Okresný súd ..................... (sídlo) ..................... (adresa) V Trnave 25. októbra 2019 Vec: ŽALOBA Žalobca: .......................... ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o tichom spoločenstveGarancia

28.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o tichom spoločenstve ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE zavretá podľa § 673 ObchZ medzi Podnikateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................................................ IČO: ..... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Záverečné poznámkyGarancia

27.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poukázali sme na niektoré problémy  zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie  štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach a družstve vyplývajúce z ustanovení Obchodného zákonníka, ale aj v súvislosti s konkurzným konaním. Zo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava akciovej spoločnostiGarancia

27.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Akciová spoločnosť predstavuje v právnej úprave obchodných spoločností právnu formu, ktorá reprezentuje kapitálový typ spoločnosti. Pre akciovú spoločnosti je preto typická profesionalizovaná správa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 , c) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 3 (1) Predmetom dane sú a) príjmy zo závislej činnosti ( § 5 ), b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu ( § 6 ), c) príjmy z kapitálového ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.Garancia

3.12.2018, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Garancia

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer
V legislatívnom procese je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým samenia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. novela Obchodného zákonníka, ktorá má ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?Garancia

15.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Pohľad autora na problematiku: Ako prvé je nutné nájsť správny typ prihlášky dostupný na stránke MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR. Následne musíme v  ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

4.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 398/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 402/2019 Z.z. novela vyhl. č. 112/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2019 v čiastke č. 132)
  • 404/2019 Z.z. ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 28.11.2019 v čiastke č. 132)
  • 405/2019 Z.z. ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 28.11.2019 v čiastke č. 132)
  • 406/2019 Z.z. novela vyhl. č. 9/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
  • 407/2019 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
  • 411/2019 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
  • 413/2019 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 4.12.2019 v čiastke č. 134)
  • 414/2019 Z.z. novela op. č. 564/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 5.12.2019 v čiastke č. 135)
  • 415/2019 Z.z. novela op. č. 564/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 5.12.2019 v čiastke č. 135)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
11.12.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
18.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: