dnes je 28.1.2020
Najnovšie

Obchodný registerGarancia

27.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad povinností s. r. o. vo vzťahu k OR Moment vzniku i zániku spoločnosti s ručením obmedzeným ako subjektu práva je viazaný na jej zápis/výmaz z obchodného registra.  ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Uloženie listín do zbierky listínGarancia

27.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Zbierka listín Zbierka listín je  zbierka zákonom ustanovených listín, ktorá je súčasťou verejného zoznamu zákonom ustanovených údajov - obchodného registra. Listiny, ktoré môžu ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Zápis zmeny v osobe konateľa do obchodného registraGarancia

27.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jej konateľ. V prípade prvých konateľov spoločnosti funkcia vzniká ich ustanovením do funkcie konateľa na základe ich ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Zákaz konkurencie členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnostiGarancia

27.1.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodný zákonník v spojení so zákonom č.  455/1991 Z. z.  o živnostenskom podnikaní stanovuje podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti. Niektoré ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Judikatúra o podmienkach v zmluváchGarancia

27.1.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

„Podmínka je vedlejším ustanovením v právním úkonu, kterým se účinnost právního úkonu, t. j. skutečný vznik, změna či zánik subjektivních občanských práv a povinností, činí závislým na skutečnosti, která je ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželovGarancia

27.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovenia  § 149  Občianskeho zákonníka Manžel: Meno a priezvisko: ........................................ Bydlisko: .......... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor písomného potvrdenia o tom, ako sa manželia vyporiadaliGarancia

27.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Písomné potvrdenie o tom, ako sa manželia vyporiadali podľa ustanovenia  § 149 ods. 2  Občianskeho zákonníka Manžel: Meno a priezvisko: ......................................... Bydlisko: .......... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

27.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotnej zodpovednosti  je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vyhľadávanie a výber pracovníkovGarancia

27.1.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby sme mohli robiť vyhľadávanie a výber pracovníkov kvalifikovane, je vhodné mať k dispozícii najmä tieto 2 dokumenty: 1. popis pracovného miesta a pracovníka, 2. pracovnú zmluvu pre konkrétne pracovné miesto. Vyhľadávanie pracovníkov Hlavnú ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Zástupcovia zamestnancovGarancia

24.1.2020, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa Zákonníka práce zástupcami zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.Garancia

3.12.2018, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Garancia

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V legislatívnom procese je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým samenia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. novela Obchodného zákonníka, ktorá má ...

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?Garancia

15.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Pohľad autora na problematiku: Ako prvé je nutné nájsť správny typ prihlášky dostupný na stránke MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR. Následne musíme v  ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

4.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Základné ekonomické minimum

, ,

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

13.2.2020, Banská Bystrica, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.2.2020, Žilina, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Vybrané legislatívne zmeny pre obchodné spoločnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.1.2020
1 EUR1,1 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,26 PLN (+0,02)
1 EUR25,16 CZK (+0,01)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA