dnes je 16.1.2022

Najnovšie

Daň z nehnuteľností za rok 2021

14.1.2022, Zdroj: slovensko.sk

... Ak ste vpriebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť avklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2021, mali by stedo 31. januára 2022 podaťdaňové priznanie kdani znehnuteľností(z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb). Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť ...

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyGarancia

13.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 50 (1) Daňovník, ktorý je a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle predloženom správcovi dane do 30. apríla ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Sfalšovaná listina ako (ne)spôsobilý podklad pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra?Garancia

13.1.2022, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podnikateľský život prináša okrem výziev v obchodnej oblasti aj právne problémy spojené s obchodnými partnermi, ktorí nemusia byť úplne spoľahliví, čo sa ukáže až neskôr. Hoci už nemáme 90. roky, aj dnes sa môže stať, že Obchodný register SR bude rozhodovať o zápise listiny, ...

Predaj potravín bude možný aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Predaj potravín bude možný aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa budú môcť predávať iba ak budú bezpečné. Prevádzkovateľ ich bude môcť predávať iba v prevádzke, v ktorej sa potraviny nachádzali pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti ...

V roku 2023 by sa malo zefektívniť poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka by sa mali zmeniť podmienky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novelyzákonao službách zamestnanosti, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Pripravovaná ...

Výnimka z nelegálnej práce sa má od začiatku roka 2023 rozšíriť

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka sa má výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšíriť aj na spoločnosti s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi v príbuzenskom vzťahu, ak pre ne vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku ...

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v roku 2022Garancia

13.1.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2022. Rok 2022: Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v I. štvrťroku 2022 Rok 2021: Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v IV. štvrťroku ...

COVID automat sa transformuje, celé Slovensko bude fungovať v štyroch režimoch

13.1.2022, Zdroj: SITA

... COVID automat sa pretransformuje, zavádzajú sa jednotné opatrenia pre celé územie Slovenska. Prevádzky a služby budú plošne otvorené od 5:00 hod. do 22:00 hod.V rámci zamestnania bude platiť OTP režim, avšak pre tých, ktorí tak môžu fungovať, sa odporúča práca z domu. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovaní ...

Firmy sa pre omikron obávajú masívnych výpadkov zamestnancov

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Zamestnávatelia na Slovensku sa pre šíriaci omikron obávajú masívnych výpadkov zamestnancov.Ako upozorňuje Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), podľa expertov môže ďalšia vlna pandémie už koncom januára spôsobiť nárazový výpadok desaťtisícov až státisícov zamestnancov v rôznych odvetviach ekonomiky ...

Činnosť inšpektorátov práce sa má od januára 2023 zefektívniť

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka sa má zefektívniť činnosť inšpektorátov práce. Zozákonasa má totiž vypustiť podmienka najmenej 5-ročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce. Táto podmienka sa nahradí novými požiadavkami na tento post. Kandidáti budú musieť spĺňať základnú ...

viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.Archív

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V súčasnom období sú to aj problémy s činnosťou niektorých subjektov, ktoré majú obmedzenú ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021Garancia

1.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce ...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021Garancia

30.3.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 21.1.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
  • POZOR! Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %.

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.1.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.1.2022
1 EUR1,15 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,54 PLN (+0,01)
1 EUR24,46 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA